ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
СТОЕВА 2020 ЕООД се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и
личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на
електронен магазин  www.mgscosmetics.com
Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от “СТОЕВА 2020 ” EООД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 206158991 , със седалище и адрес
на управление в гр. Хасково, ТУТРАКАН, 2, ет. 1, тел.за контакт 0888 355 133; 0877786699 и електронна
поща: mgscosmetics.office@gmail.com
 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни: 
Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.
 Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде
идентифициран от СТОЕВА 2020 и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на
сървъра mgscosmetics.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняванетона
неговите данни, следва да заяви това на електронна поща : mgscosmetics.office@gmail.com
Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за
доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на
доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на mgscosmetics.com за неопределено
време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на
електронна поща: mgscosmetics.office@gmail.com
Други данни – освен посочената по-горе информация, СТОЕВА 2020 събира информация индиректно
чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването
на доставката на продуктите и уведомяват незабавно СТОЕВА 2020 при невъзможност да получат
същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да
актуализират данните си своевременно.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват СТОЕВА 2020 за всеки нерегламентиран
достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и
парола.
СТОЕВА 2020 може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от
дружеството услуги, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. СТОЕВА 2020 не
извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
СТОЕВА 2020 може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или
когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел
предотвратяване и/или разкриване на престъпление .

Start typing and press Enter to search

Количка

Нямате артикули в количката.